ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
39
90
3
ม.2
37
40
77
3
ม.3
52
45
97
3
รวมมัธยมต้น
140
124
264
9
ม.4
24
42
66
3
ม.5
31
36
67
3
ม.6
33
38
71
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
116
204
9
รวมทั้งหมด
228
240
468
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...