ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
29
69
2
ม.2
34
27
61
2
ม.3
40
28
68
2
รวมมัธยมต้น
114
84
198
6
ม.4
20
18
38
2
ม.5
21
20
41
2
ม.6
18
26
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
59
64
123
6
รวมทั้งหมด
173
148
321
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...