ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
28
47
2
ม.2
24
41
65
2
ม.3
47
30
77
2
รวมมัธยมต้น
90
99
189
6
ม.4
19
23
42
2
ม.5
18
16
34
2
ม.6
16
22
38
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
61
114
7
รวมทั้งหมด
143
160
303
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...