ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
10
20
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
33
30
63
3
ม.4
18
7
25
2
ม.5
3
8
11
2
ม.6
0
12
12
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
27
48
6
รวมทั้งหมด
54
57
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...