ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
13
32
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
37
31
68
3
ม.4
15
12
27
2
ม.5
17
6
23
2
ม.6
3
8
11
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
26
61
6
รวมทั้งหมด
72
57
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...