ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
61
109
3
ม.2
34
47
81
3
ม.3
90
63
153
3
รวมมัธยมต้น
172
171
343
9
ม.4
39
75
114
4
ม.5
53
98
151
4
ม.6
49
72
121
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
141
245
386
12
รวมทั้งหมด
313
416
729
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...