ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
38
71
2
ม.2
39
47
86
3
ม.3
39
49
88
3
รวมมัธยมต้น
111
134
245
8
ม.4
48
91
139
4
ม.5
41
65
106
4
ม.6
49
87
136
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
138
243
381
12
รวมทั้งหมด
249
377
626
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...