ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
85
177
5
ม.2
98
88
186
5
ม.3
64
111
175
5
รวมมัธยมต้น
254
284
538
15
ม.4
61
107
168
4
ม.5
40
83
123
4
ม.6
32
80
112
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
133
270
403
12
รวมทั้งหมด
387
554
941
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...