ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
219
236
455
11
ม.2
183
265
448
11
ม.3
174
245
419
9
รวมมัธยมต้น
576
746
1,322
31
ม.4
204
321
525
13
ม.5
205
276
481
13
ม.6
190
284
474
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
599
881
1,480
38
รวมทั้งหมด
1,175
1,627
2,802
69
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...