ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนติ้ววิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
36
60
3
ม.2
35
35
70
3
ม.3
34
38
72
3
รวมมัธยมต้น
93
109
202
9
ม.4
35
39
74
3
ม.5
16
40
56
3
ม.6
25
31
56
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
110
186
9
รวมทั้งหมด
169
219
388
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...