ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
10
6
16
1
ม.2
6
12
18
1
ม.3
10
10
20
2
รวมมัธยมต้น
26
28
54
4
ม.4
15
23
38
2
ม.5
17
25
42
2
ม.6
17
23
40
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
71
120
6
รวมทั้งหมด
75
99
174
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...