ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6
13
19
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
22
26
48
2
รวมมัธยมต้น
40
50
90
4
ม.4
18
24
42
2
ม.5
17
23
40
2
ม.6
21
33
54
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
80
136
6
รวมทั้งหมด
96
130
226
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...