ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
14
33
2
ม.2
20
32
52
2
ม.3
15
20
35
1
รวมมัธยมต้น
54
66
120
5
ม.4
28
25
53
2
ม.5
19
26
45
2
ม.6
15
25
40
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
62
76
138
6
รวมทั้งหมด
116
142
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...