ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
10
32
2
ม.2
27
16
43
2
ม.3
14
19
33
2
รวมมัธยมต้น
63
45
108
6
ม.4
15
18
33
2
ม.5
5
17
22
2
ม.6
11
17
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
52
83
6
รวมทั้งหมด
94
97
191
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...