ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
30
65
3
ม.2
37
21
58
3
ม.3
42
37
79
3
รวมมัธยมต้น
114
88
202
9
ม.4
41
27
68
3
ม.5
25
25
50
3
ม.6
28
25
53
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
77
171
9
รวมทั้งหมด
208
165
373
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...