ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
20
50
3
ม.2
42
36
78
3
ม.3
36
25
61
3
รวมมัธยมต้น
108
81
189
9
ม.4
21
25
46
3
ม.5
28
24
52
3
ม.6
32
39
71
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
81
88
169
9
รวมทั้งหมด
189
169
358
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...