ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาแดงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
8
17
25
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
13
13
26
1
รวมมัธยมต้น
32
44
76
3
ม.4
10
11
21
1
ม.5
11
6
17
1
ม.6
8
9
17
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
26
55
3
รวมทั้งหมด
61
70
131
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...