ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
200
207
407
10
ม.2
180
238
418
10
ม.3
139
194
333
10
รวมมัธยมต้น
519
639
1,158
30
ม.4
182
250
432
10
ม.5
128
217
345
10
ม.6
127
218
345
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
437
685
1,122
30
รวมทั้งหมด
956
1,324
2,280
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...