ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
191
241
432
10
ม.2
178
198
376
10
ม.3
140
212
352
10
รวมมัธยมต้น
509
651
1,160
30
ม.4
151
210
361
10
ม.5
160
224
384
10
ม.6
117
210
327
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
428
644
1,072
30
รวมทั้งหมด
937
1,295
2,232
60
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...