ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
39
75
2
ม.2
45
41
86
2
ม.3
44
49
93
3
รวมมัธยมต้น
125
129
254
7
ม.4
49
53
102
3
ม.5
38
52
90
3
ม.6
33
40
73
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
120
145
265
9
รวมทั้งหมด
245
274
519
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...