ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
124
176
300
7
ม.2
130
145
275
7
ม.3
141
146
287
6
รวมมัธยมต้น
395
467
862
20
ม.4
109
225
334
8
ม.5
113
184
297
8
ม.6
104
195
299
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
326
604
930
24
รวมทั้งหมด
721
1,071
1,792
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...