ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
22
56
2
ม.2
19
33
52
2
ม.3
24
19
43
2
รวมมัธยมต้น
77
74
151
6
ม.4
10
37
47
2
ม.5
19
15
34
2
ม.6
13
33
46
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
85
127
6
รวมทั้งหมด
119
159
278
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...