ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
15
29
2
ม.2
35
24
59
2
ม.3
17
32
49
2
รวมมัธยมต้น
66
71
137
6
ม.4
12
26
38
2
ม.5
9
28
37
2
ม.6
18
15
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
39
69
108
6
รวมทั้งหมด
105
140
245
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...