ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
55
31
86
2
ม.2
39
31
70
2
ม.3
24
26
50
2
รวมมัธยมต้น
118
88
206
6
ม.4
20
32
52
2
ม.5
21
16
37
2
ม.6
13
14
27
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
62
116
6
รวมทั้งหมด
172
150
322
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...