ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
33
66
2
ม.2
37
31
68
2
ม.3
33
26
59
2
รวมมัธยมต้น
103
90
193
6
ม.4
13
19
32
2
ม.5
16
35
51
2
ม.6
20
14
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
68
117
6
รวมทั้งหมด
152
158
310
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...