ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
9
33
1
ม.2
19
17
36
1
ม.3
19
17
36
1
รวมมัธยมต้น
62
43
105
3
ม.4
7
10
17
1
ม.5
3
12
15
1
ม.6
3
8
11
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
30
43
3
รวมทั้งหมด
75
73
148
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...