ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
13
27
40
2
ม.2
23
17
40
2
ม.3
27
27
54
2
รวมมัธยมต้น
63
71
134
6
ม.4
4
15
19
2
ม.5
15
12
27
2
ม.6
17
12
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
39
75
6
รวมทั้งหมด
99
110
209
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...