ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
24
50
2
ม.2
12
27
39
2
ม.3
19
16
35
2
รวมมัธยมต้น
57
67
124
6
ม.4
21
28
49
2
ม.5
5
12
17
2
ม.6
10
11
21
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
51
87
5
รวมทั้งหมด
93
118
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...