ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
13
29
1
ม.2
25
25
50
2
ม.3
25
17
42
2
รวมมัธยมต้น
66
55
121
5
ม.4
8
10
18
1
ม.5
12
14
26
1
ม.6
10
15
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
39
69
3
รวมทั้งหมด
96
94
190
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...