ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
121
141
262
6
ม.2
102
105
207
6
ม.3
95
113
208
6
รวมมัธยมต้น
318
359
677
18
ม.4
65
106
171
4
ม.5
67
76
143
4
ม.6
41
65
106
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
173
247
420
12
รวมทั้งหมด
491
606
1,097
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...