ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองศรีเทพ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
64
31
95
3
ม.2
62
47
109
3
ม.3
49
39
88
3
รวมมัธยมต้น
175
117
292
9
ม.4
31
38
69
2
ม.5
20
31
51
2
ม.6
26
46
72
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
115
192
6
รวมทั้งหมด
252
232
484
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...