ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองศรีเทพ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
61
45
106
3
ม.2
53
41
94
3
ม.3
50
55
105
3
รวมมัธยมต้น
164
141
305
9
ม.4
26
30
56
2
ม.5
26
43
69
2
ม.6
22
36
58
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
74
109
183
6
รวมทั้งหมด
238
250
488
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...