ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
21
50
2
ม.2
34
28
62
2
ม.3
36
17
53
2
รวมมัธยมต้น
99
66
165
6
ม.4
15
21
36
2
ม.5
7
30
37
2
ม.6
21
41
62
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
92
135
6
รวมทั้งหมด
142
158
300
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...