ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรละครวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
62
116
4
ม.2
74
80
154
4
ม.3
83
63
146
4
รวมมัธยมต้น
211
205
416
12
ม.4
43
71
114
4
ม.5
47
58
105
4
ม.6
57
72
129
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
147
201
348
12
รวมทั้งหมด
358
406
764
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...