ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรละครวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
74
142
4
ม.2
56
61
117
4
ม.3
86
81
167
4
รวมมัธยมต้น
210
216
426
12
ม.4
39
60
99
4
ม.5
33
63
96
4
ม.6
43
54
97
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
115
177
292
12
รวมทั้งหมด
325
393
718
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...