ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
59
50
109
3
ม.2
38
42
80
2
ม.3
34
48
82
2
รวมมัธยมต้น
131
140
271
7
ม.4
47
47
94
2
ม.5
22
29
51
2
ม.6
34
40
74
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
103
116
219
6
รวมทั้งหมด
234
256
490
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...