ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
39
74
2
ม.2
27
33
60
2
ม.3
29
30
59
2
รวมมัธยมต้น
91
102
193
6
ม.4
7
23
30
1
ม.5
2
12
14
1
ม.6
10
23
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
19
58
77
4
รวมทั้งหมด
110
160
270
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...