ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
59
93
152
5
ม.2
80
101
181
5
ม.3
80
110
190
5
รวมมัธยมต้น
219
304
523
15
ม.4
78
138
216
6
ม.5
69
144
213
6
ม.6
60
139
199
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
207
421
628
18
รวมทั้งหมด
426
725
1,151
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...