ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
28
27
55
2
ม.2
34
28
62
2
ม.3
57
32
89
2
รวมมัธยมต้น
119
87
206
6
ม.4
47
74
121
4
ม.5
42
47
89
3
ม.6
41
50
91
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
130
171
301
10
รวมทั้งหมด
249
258
507
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...