ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
56
104
3
ม.2
31
38
69
3
ม.3
41
41
82
2
รวมมัธยมต้น
120
135
255
8
ม.4
26
24
50
2
ม.5
8
37
45
2
ม.6
13
22
35
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
83
130
6
รวมทั้งหมด
167
218
385
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...