ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
57
54
111
4
ม.2
49
52
101
3
ม.3
24
37
61
2
รวมมัธยมต้น
130
143
273
9
ม.4
24
34
58
3
ม.5
20
22
42
2
ม.6
8
35
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
91
143
7
รวมทั้งหมด
182
234
416
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...