ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
20
44
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
11
19
30
1
รวมมัธยมต้น
51
53
104
3
ม.4
9
16
25
1
ม.5
9
6
15
1
ม.6
11
5
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
27
56
3
รวมทั้งหมด
80
80
160
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...