ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
16
32
1
ม.2
14
21
35
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
44
51
95
3
ม.4
10
11
21
1
ม.5
14
5
19
1
ม.6
9
11
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
27
60
3
รวมทั้งหมด
77
78
155
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...