ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
18
52
2
ม.2
27
39
66
2
ม.3
23
22
45
2
รวมมัธยมต้น
84
79
163
6
ม.4
19
27
46
2
ม.5
13
23
36
2
ม.6
24
28
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
78
134
6
รวมทั้งหมด
140
157
297
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...