ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
25
47
2
ม.2
23
25
48
2
ม.3
28
36
64
2
รวมมัธยมต้น
73
86
159
6
ม.4
22
24
46
2
ม.5
20
27
47
2
ม.6
10
20
30
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
71
123
6
รวมทั้งหมด
125
157
282
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...