ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
27
56
2
ม.2
22
16
38
1
ม.3
15
33
48
2
รวมมัธยมต้น
66
76
142
5
ม.4
47
69
116
4
ม.5
36
55
91
3
ม.6
19
50
69
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
174
276
10
รวมทั้งหมด
168
250
418
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...