ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
41
88
3
ม.2
47
56
103
3
ม.3
46
61
107
3
รวมมัธยมต้น
140
158
298
9
ม.4
21
56
77
3
ม.5
24
51
75
2
ม.6
23
46
69
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
153
221
7
รวมทั้งหมด
208
311
519
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...