ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
28
63
2
ม.2
29
28
57
2
ม.3
27
22
49
2
รวมมัธยมต้น
91
78
169
6
ม.4
26
30
56
2
ม.5
17
14
31
2
ม.6
21
18
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
64
62
126
6
รวมทั้งหมด
155
140
295
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...