ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
9
18
1
อบ.2
14
19
33
2
อบ.3
25
20
45
2
รวม อบ.
48
48
96
5
ป.1
19
28
47
2
ป.2
28
21
49
1
ป.3
18
16
34
1
ป.4
24
17
41
1
ป.5
30
23
53
2
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
138
119
257
8
ม.1
25
26
51
2
ม.2
20
30
50
2
ม.3
12
22
34
1
รวมมัธยมต้น
57
78
135
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
243
245
488
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...