ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
9
18
1
อบ.2
23
21
44
2
อบ.3
19
25
44
2
รวม อบ.
51
55
106
5
ป.1
23
19
42
2
ป.2
22
19
41
1
ป.3
22
18
40
1
ป.4
36
24
60
2
ป.5
19
17
36
1
ป.6
20
20
40
1
รวมประถม
142
117
259
8
ม.1
23
27
50
2
ม.2
13
25
38
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
49
59
108
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
242
231
473
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...