ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
8
25
1
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
13
16
29
1
รวม อบ.
43
37
80
3
ป.1
31
14
45
2
ป.2
18
15
33
1
ป.3
14
22
36
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
18
21
39
1
ป.6
16
21
37
1
รวมประถม
107
109
216
7
ม.1
38
19
57
2
ม.2
23
23
46
2
ม.3
15
22
37
1
รวมมัธยมต้น
76
64
140
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
226
210
436
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...