ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
31
20
51
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
31
13
44
2
ป.3
18
18
36
1
ป.4
12
18
30
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
101
97
198
7
ม.1
13
17
30
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
16
15
31
1
รวมมัธยมต้น
46
50
96
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
167
345
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...