ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
18
7
25
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
19
14
33
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
17
18
35
1
รวมประถม
87
79
166
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
25
15
40
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
53
34
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
134
303
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...