ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
56
36
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
53
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...