ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนทราย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
15
29
1
อบ.2
27
17
44
1
อบ.3
24
19
43
1
รวม อบ.
65
51
116
3
ป.1
17
18
35
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
86
87
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
138
289
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...