ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
16
34
1
อบ.2
19
19
38
1
อบ.3
25
19
44
1
รวม อบ.
62
54
116
3
ป.1
31
26
57
2
ป.2
13
22
35
1
ป.3
16
19
35
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
103
112
215
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
166
331
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...