ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
28
31
59
3
ป.1
10
11
21
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
66
63
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
94
188
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...