ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
5
20
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
35
24
59
3
ป.1
9
16
25
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
64
77
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
101
200
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...