ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
24
46
2
อบ.3
23
18
41
2
รวม อบ.
45
42
87
4
ป.1
23
27
50
2
ป.2
19
12
31
2
ป.3
31
22
53
2
ป.4
27
30
57
2
ป.5
35
28
63
2
ป.6
21
28
49
2
รวมประถม
156
147
303
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
201
189
390
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...