ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
22
19
41
2
รวม อบ.
46
35
81
4
ป.1
24
18
42
2
ป.2
25
25
50
2
ป.3
23
15
38
2
ป.4
30
24
54
2
ป.5
25
29
54
2
ป.6
34
29
63
2
รวมประถม
161
140
301
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
207
175
382
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...