ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
2
15
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
39
26
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
36
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...