ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
9
2
11
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
40
24
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
37
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...