ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
42
35
77
2
อบ.3
30
34
64
2
รวม อบ.
72
69
141
4
ป.1
41
35
76
2
ป.2
35
35
70
2
ป.3
34
37
71
2
ป.4
37
41
78
2
ป.5
35
40
75
2
ป.6
43
33
76
2
รวมประถม
225
221
446
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
297
290
587
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...