ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
34
61
2
อบ.3
48
31
79
2
รวม อบ.
75
65
140
4
ป.1
39
38
77
2
ป.2
33
38
71
2
ป.3
34
44
78
2
ป.4
37
41
78
2
ป.5
44
33
77
2
ป.6
40
32
72
2
รวมประถม
227
226
453
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
302
291
593
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...