ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
8
5
13
2
ป.1
4
0
4
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
28
26
54
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
1
2
3
1
รวมมัธยมต้น
11
9
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
40
87
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...