ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางงาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
29
33
62
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
1
3
4
1
ม.3
8
2
10
1
รวมมัธยมต้น
12
11
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
48
97
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...