ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
18
12
30
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
39
31
70
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
14
13
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
56
127
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...