ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
22
20
42
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
38
39
77
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
26
15
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
74
160
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...