ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
21
16
37
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
30
38
68
6
ม.1
16
2
18
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
35
15
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
69
155
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...