ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
17
20
37
2
ป.1
46
35
81
3
ป.2
54
46
100
3
ป.3
39
37
76
3
ป.4
49
38
87
3
ป.5
32
29
61
2
ป.6
37
35
72
2
รวมประถม
257
220
477
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
274
240
514
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...