ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
52
48
100
3
ป.2
39
39
78
3
ป.3
51
41
92
3
ป.4
32
30
62
2
ป.5
36
34
70
2
ป.6
35
39
74
3
รวมประถม
245
231
476
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
263
247
510
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...