ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาราช๗ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
1
อบ.3
22
21
43
2
รวม อบ.
39
40
79
3
ป.1
29
22
51
2
ป.2
20
14
34
1
ป.3
20
16
36
1
ป.4
14
19
33
1
ป.5
16
23
39
1
ป.6
25
18
43
1
รวมประถม
124
112
236
7
ม.1
39
21
60
2
ม.2
26
24
50
2
ม.3
20
21
41
1
รวมมัธยมต้น
85
66
151
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
248
218
466
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...