ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาราช๗ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
13
26
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
29
30
59
2
ป.1
21
21
42
1
ป.2
22
21
43
1
ป.3
20
10
30
1
ป.4
20
20
40
1
ป.5
16
21
37
1
ป.6
17
20
37
1
รวมประถม
116
113
229
6
ม.1
29
26
55
2
ม.2
40
19
59
2
ม.3
23
21
44
1
รวมมัธยมต้น
92
66
158
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
237
209
446
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...